Domů /

Účetnictví NNO

Kód: 1264
Opravený a aktualizovaný dotisk publikace. Tato publikace je určena především účetním nestátních neziskových organizací, které vedou podvojné účetnictví.
Produkt již není v prodeji
Účetnictví NNOJe zpracována jako monografická publikace, která přináší komplexní pohled na účetnictví specifické skupiny organizací působících v soukromém neziskovém sektoru. Publikace zahrnuje jak pojednání o základních oblastech účetnictví jako je účtování běžných účetních případů, tak pojednání o účtování zásob, majetku, odpisování a dalších. Velká pozornost je věnována specifickým okruhům a problémům, které jsou vlastní právě nestátním neziskovým organizacím - jsou jimi pojetí analytické evidence a její použití v praxi, účtování o samostně zúčtovatelných projektech a akcích, dále účtování o prostředcích poskytnutých na podporu činnosti (dotace, dary, příspěvky samospráv), účtování o rezervách a fondech. Publikace obsahuje i navržené postupy účtování ve všech běžně i výjimečně vyskytujících se účetních případech. Dále obsahuje řadu faktů a zkušeností vyplývající z dlouholeté účetní praxe autora.
Publikace má ambici se stát účelným pomocníkem každého účetního nestátní neziskové organizace, který dokáže ušetřit čas a vyvarovat se potenciálních problémů.

Redakční uzávěrka publikace: 30. 9. 2012
Specifikace
Váha 302 g