Domů / Hledat výsledky "EKONOMIKA NEZISKOV�� ORGANIZACE"

Ekonomika neziskové organizace

Kód: 1653
Třetí vydání publikace Ekonomika neziskové organizace. Aktualizováno podle nového Občanského zákoníku.
Kategorie: Ostatní
Produkt již není v prodeji
Ekonomika neziskové organizace

Publikace Ekonomika neziskové organizace poskytuje čtenářům komplexní pohled na ekonomiku nestátní neziskové organizace. Publikace je zpracována jako ucelený přehled jednotlivých součástí ekonomického řízení neziskové organizace a to jak v teorii, tak praxi.

Skládá se z několika kapitol, jež postupně rozebírají proces fungování neziskové organizace od samotného začátku – tedy vzniku až po řešení běžných každodenních povinností. První část je věnována vzniku vybraných nestátních neziskových organizací.

Druhá kapitola je věnována základům fungování NNO, právní subjektivitě a vnitřním pravidlům. Třetí rozpracovává jednotlivé hospodářské procesy (od dokladů přes správu pokladní hotovosti až po správu běžného účtu), dále pak správu majetku, finanční řízení, rozpočetnictví a stručný průvodce fundraisingem.

Poslední dvě části jsou věnovány daňovým povinnostem NNO a povinnostem zaměstnavatele. Konkurenční výhodou této publikace je to, že obsahuje velké množství praktických ukázek a návodů na řešení různých ekonomických problémů, které často neziskové organizace řeší. Publikace má ambici stát se pomocníkem ekonoma či hospodáře
neziskové organizace, který dokáže pomoci ušetřit čas a vyvarovat se potenciálních problémů.

Specifikace
Váha 520 g