Domů / Propagace

DVD film o Junáku v krabičce

Kód: 6081
DVD s propagačním filmem o skautingu, zaslaný na všechny střediska. Jeho posláním je představit skauting srozumitelně a atraktivně těm, kteří ho neznají přímo z oddílů – rodičům skautů a skautek, příznivcům skautingu i široké veřejnosti.
Dostupnost: Připraveno k odeslání
119 Kč , plus doprava
(119 Kč/ks)
 
DVD film o Junáku v krabičce Je postaven tak, aby podal podstatné informace o skautské výchově dospělým a zároveň poutal také pozornost dětských diváků.

Film je možné použít jak k hromadným prezentacím (na akcích pro veřejnost, v kabelových televizích), tak individuálně – např. pro rodiče nováčků.

Film je průřezem barevným světem skautingu a skautských činností. Dává souhrnnou informaci o tom, co se vlastně ve skautských oddílech děje, jak vypadají skautské akce, co si děti z let v oddíle odnesou do dalšího života… Neobsahuje – ani nemůže obsahovat – konkrétní informace o tom, jak často jsou skautské schůzky, kdy a kam se jezdí na výpravy, kolik stojí vybavení nebo tábory a podobně. Pro nováčky a jejich rodiče jsou tahle fakta důležitá, ovšem liší se oddíl od oddílu, a tak je na vás, abyste DVD doplnili informačním letákem, kde všechny potřebné konkrétní údaje zmíníte. Z první schůzky si tedy nováček může vedle stezky a přihlášky přinést domů komplexní informaci o tom, kde se právě ocitl.

DVD jde do světa. Bude reprezentovat skauty a skautské hnutí, a záleží na nás, jaký ten výsledný obrázek o skautingu bude. O skautech nevypovídá jen obsah filmu, ale i způsob, jakým se k lidem dostane. Možností, jak ho použít, je mnoho. Určitě bude DVD lépe vypadat s potiskem a v obalu, při akademiích si možná zaslouží nějaké uvedení, nováček by k němu měl dostat dopis pro rodiče s podrobnými informacemi apod.

Přejeme filmu, aby dobře sloužil oddílům a střediskům při prezentaci skautské činnosti. A přejeme skautingu, aby si o něm co nejširší veřejnost udělala ucelený a reálný obrázek.

Příklady použití:
1. Příležitostná promítání

* při náborové akci na škole
* při prezentační akci pro veřejnost
* při skautských akademiích
* u příležitosti otevření výstavy o skautingu, oslavách založení skautingu
* při bambiriádách a podobných prezentačních akcích více organizací
* při předtáborových a jiných schůzkách s rodiči
* u příležitosti rozdávání Betlémského světla

2. Promítání ve smyčce

* doplněk skautské výstavy, výstavy tématicky příbuzné s dětmi, mládeží, výchovou
* táborová či prezentační akce
* stánek pro rodiče na náborových či prezentačních akcích
* při dětských dnech
* při skautské akci na veřejném místě (např. Skautská hra v ZOO)
* vítání jara, sbírka či další akce pro veřejnost

3. Individuální použití

* vypálit pro každého nováčka a dát mu ho spolu se stezkou
* přiložit k informačnímu dopisu pro rodiče nováčka
* věnovat rodičům při prvním kontaktu

4. Jiné

* místní kabelové televize
* na vzdělávacích kurzech k programům o prezentaci skautingu na veřejnost
* veletrhy a výstavy volnočasových aktivit

Kliknutím zde si můžete video stáhnout ve formátu AVI (93 MB).

DVD je majetkem Junáka, který vypořádal veškerá autorská práva a proto ho můžete bezplatně šířit a používat. DVD je prodáváno v hezké pevné DVD krabičce.
Specifikace
Váha 80 g